Studieintyg från Vuxenutbildningen, beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa till oss på 0221-254 00.

 

Behöver du intyg för pågående kurser och/eller tidigare kurser du genomfört, kan du beställa det här. Intyg behöver du oftast för socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller liknande.

Personuppgifter som behandlas

  • namn
  • adress
  • e-postadress
  • personnummer
  • mobiltelefonnummer
  • telefonnummer
  • övriga uppgifter

Ändamålet med behandlingen

När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. 

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

  • Ditt ärende kommer att gallras från Mina sidor ett år efter att ärendet avslutats. 

Övrigt om lagringstid 

Ett ärende inskickat till kommunen utgör en del av kommunens allmänna handlingar och registreras och bevaras enligt gällande regler. Läs mer under Personuppgiftsbehandling i menyn ovan.  

Mottagare av personuppgifter

  • Kommunala Vuxenutbildningen, Kompetenscenter

Informationsplikt
Om personuppgifter på andra personer uppges i ärendet är det ditt ansvar att se till att informera de personerna om detta.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Köpings kommuns Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via kopings.kommun@koping.se.  Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (imy.se) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

social.arbetsmarknad@koping.se

Kompetenscenter

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

0221- 254 00

https://koping.se/kompetenscenter

Kompetenscenter@koping.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa