Betyg från Vuxenutbildningen, beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa till oss på 0221-254 00.

 

Här kan du beställa dina betyg, diplom från Vård och omsorgscollege, slutbetyg,  examenbevis från komvux.

OBS! Om du vill ha ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument över dina studier på ungdomsgymnasiet ska du vända dig till den gymnasieskola du läste på.

Utskrift av betygsdokumentet tar normalt 1-2 veckor.

Har du läst enstaka kurser eller kurspaket inom vuxenutbildningen i Köping kan du beställa ett samlat betygsdokument (för kurser

du läst innan 2011) eller ett utdrag ur betygskatalogen (kurser du läst från 2011 och senare) . Du bestämmer själv vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. Efter att kursen avslutats tar det dock minst två veckor tills betyget är fastställt och kan skrivas ut. Har du bråttom, be din lärare att om möjligt skynda på processen. Utskrift av betygsdokumentet tar normalt 1-2 veckor.

När du har läst klart din gymnasieutbildning på Komvux kan det vara dags att beställa ett examensbevis eller ett slutbetyg. Om du kan ta ut ett examensbevis eller ett slutbetyg beror på när du har påbörjat dina studier.

Utskrift av betygsdokumentet tar normalt 1-2 veckor.

Du som har studerat en undersköterskeutbildning inom ett Vård- och omsorgscollege får ett diplom som visar att du har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.

För att kunna ta ut ett diplom efter avslutad utbildning krävs att du är godkänd i 1 500 poäng i kurser från ett yrkespaket inom vård- och omsorgsprogrammet på vuxenutbildningen. Du ska ha läst minst hälften av kurserna hos en utbildningsanordnare som är medlem i Vård- och omsorgscollege.

Tänk på att du även ska ha betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande kunskaper.

Utskrift av betygsdokumentet tar normalt 1-2 veckor.

Personuppgifter som behandlas

  • namn
  • adress
  • e-postadress
  • personnummer
  • mobiltelefonnummer
  • telefonnummer
  • övriga uppgifter

Ändamålet med behandlingen

När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. 

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

  • Ditt ärende kommer att gallras från Mina sidor ett år efter att ärendet avslutats. 

Mottagare av personuppgifter

  • Kommunala Vuxenutbildningen, Kompetenscenter

Informationsplikt
Om personuppgifter på andra personer uppges i ärendet är det ditt ansvar att se till att informera de personerna om detta.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Köpings kommuns Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via kopings.kommun@koping.se.  Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (imy.se) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

social.arbetsmarknad@koping.se

Kompetenscenter

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Telefon: 0221- 254 00

Kompetenscenter@koping.se

Webbsida : https://koping.se/kompetenscenter

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa