Borgerlig vigsel, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa till oss på 0221-250 00.

Innan vigseln

Vad roligt att ni vill gifta er! 

För att kunna genomföra vigseln måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Ni får hem ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen är giltiga under fyra månader. För att vi ska kunna viga er måste ni lämna eller skicka intygen till Kommunledningsförvaltningen, Glasgatan 20 A, senast 14 dagar innan vigseln.

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande precis som ett kyrkbröllop fast utan några religiösa inslag. Vigseln är kostnadsfri om en av er är skriven i Köpings kommun. Är ni folkbokförda på annan ort tar vi ut en administrativ avgift om 500 kr som betalas i samband med att vigseln bokas in.

Det finns inga fasta tillfällen för vigslar utan ni önskar datum och klockslag för när vigseln ska genomföras. 

Efter vigseln

Ni får ett vigselbevis som ett minne av vigseln. Vigselförrättaren fyller i intyget och skickar det till Skatteverket där vigseln registreras i folkbokföringen. 

Personuppgifter som behandlas:

 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • mobiltelefonnummer
 • personnummer

Ändamålet med behandlingen 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. 
Vid behandlingen av personuppgifterna tillämpas gällande integritetslagstiftning. 

Laglig grund för behandlingen 

 • ​​​​​​En arbetsuppgift i samband med allmänt intresse ska kunna utföras. 

Lagringstid 

 • Ditt ärende kommer att gallras från Mina sidor tre månader efter genomförd vigsel.

Övrigt om lagringstid 

Läs mer under Personuppgiftsbehandling i menyn ovan.  

Mottagare av personuppgifter 

 • Handläggare för borgerlig vigsel
 • Vigselförrättare
 • Länsstyrelsen
 • Kommunarkivet

Informationsplikt 
Om personuppgifter på andra personer uppges i ärendet är det ditt ansvar att se till att informera de personerna om detta. 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering 
Klagomål på personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till dataskyddsombudet. Du når dataskyddsombudet via kopings.kommun@kommun.se   

Personuppgiftsansvarig 
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@koping.se

Karin Ericson 

0221-251 28

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa