Kultur- och idrottsstipendium, nominering

LÄS MER

Skyddade personuppgifter

Om du, eller den du vill nominera,  har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa till oss på 0221-250 00.

Vem kan du nominera?

Kultur- och idrottsstipendier från Köpings kommun delas ut som uppmuntran till enskilda personer över 16 år som har utmärkt sig inom sitt område. Syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatt engagemang inom kultur- och idrottsområdet. Det är inte möjligt att nominera sig själv. För att stipendium ska delas ut krävs minst fem nomineringar i varje kategori. 

Nomineringarna till stipendium ska vara kultur- och idrottsnämnden tillhanda senast den 30 september. Stipendierna delas ut av Kultur- och fritidsnämnden vid sammanträdet i december. Personen/personerna som tilldelas stipendium kan bli ombedd att berätta för nämnden hur stipendiet är tänkt att användas. 

Läs mer om tidigare stipendiater på Köpings kommuns webbplats

Personuppgifter som behandlas

  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. 

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Lagringstid

  • Ditt ärende kommer att gallras från e-tjänsteplattformen en månad efter nomineringsperiodens slut. 

Övrigt om lagringstid 

Ett ärende inskickat till kommunen utgör en del av kommunens allmänna handlingar och registreras och bevaras enligt gällande regler. Läs mer under Personuppgiftsbehandling i menyn ovan.  

Mottagare av personuppgifter

  • Handläggare för kultur- och idrottsstipendium
  • Kommunarkivet

Informationsplikt
Om personuppgifter på andra personer uppges i ärendet är det ditt ansvar att se till att informera de personerna om detta.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Köpings kommuns Dataskyddsombud. Du når Dataskyddsombudet via kopings.kommun@koping.se.  Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (imy.se) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Kultur- och idrottsnämnden
kulturfritidsnamnden@koping.se

Celly Paillet

0221-256 52

celly.paillet@koping.se

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa